ஒரு கொசுவின் குரல்

கொசுவொன்று மனிதனிடம் பேசினால்..? சாக்கடையில் வாழ்கிறோம் என்று எங்கள் இனத்தை இழிவாக பேசிடும் மனிதனே.. உங்கள் இனத்தில் ஒரு பகுதியினரை சாக்கடையில் வாழ வைத்துவிட்டு நீங்கள் மட்டும் … More